Bureaucratie

Mensen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen en een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen krijgen te maken met een omvangrijke bureaucratie. De belangenorganisatie van pgb’ers Per Saldo heeft dit jaar al 1200 meldingen daarover ontvangen uit haar achterban. Zorgverzekeraars Nederland erkent het probleem.

Per Saldo en Zorgverzekeraars Nederland hebben bij het ministerie van VWS aangedrongen op het inrichten van een elektronisch systeem waarin de aanvragen voor een pgb snel en eenvoudig gedaan kunnen worden.

Claudia Kruidbos is een van de mensen die zich bij Per Saldo gemeld hebben, omdat zij zich tot wanhoop gedreven voelt door de bureaucratie waarmee ze te maken kreeg toen ze het pgb van haar meervoudig zwaar gehandicapte zoon moest aanvragen voor de Wlz. Vorige maand waren er bijna 37.000 pgb’ers binnen de Wlz.

Ik ben het met Claudia eens dat het geregel enorm veel tijd en energie opslokt. De zorg voor Sabine is al zo zwaar en kost al zoveel tijd dat dit soort zaken heel belastend zijn. Daarnaast hebben wij ook nog twee jongere dochters die hun tijd en aandacht nodig hebben. Het geregel en alles eromheen is een van de redenen geweest dat wij er voor gekozen hebben om Sabine volgend jaar in een wooninstelling te plaatsen. We hopen dat we hiermee weer tijd krijgen om aan Sabine te besteden. En dat alle rompslomp eromheen overgenomen wordt.

Bron artikel: http://nos.nl/artikel/2133673-gebruikers-langdurige-zorg-worden-gek-van-bureaucratie.html

Geef een reactie